For Women
For Infants
Currently reading prayer in Română. Return to English.

Rugăciunea Lungă de Însănătoşire

El este Tămăduitorul, Cel Ce Ajunge, Ajutorul, Cel Atotiertător, Cel Atotmilostiv.

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Înălţat, o, Singurul Cel Credincios, o, Singurul Cel Glorios! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Suveranule, o, Învietorule, o, Judecătorule! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel de Neasemuit, o, Singurul Cel Etern, o, Singurul Cel Aparte! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Mai Lăudat, o, Singurul Cel Sfânt, o, Singurul Care Ajută! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Omniscient, o, Cel Mai Înţelept, o, Singurul Cel Mai Măreţ! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Clement, o, Cel Maiestuos, o, Singurul Care Orânduieşte! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Iubit, o, Singurul Cel Îndrăgit, o, Singurul Cel Fermecat! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Preaputernic, o, Singurul Care Susţine, o, Singurul Cel Potent! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Care Domneşte, o, Cel de Sine Stătător, o, Singurul Atotcunoscător! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Spirit, o, Lumină, o Singurul Cel Mai Manifest! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Tu Cel Frecventat de toţi, o, Tu Cel Cunoscut de toţi, o, Tu Cel Tăinuit tuturor! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Ascuns, o, Singurul Cel Triumfător, o, Singurul Cel Dătător! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Atotputernic, o, Singurul Care Sprijină, o, Singurul Care Ascunde! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Plăsmuitorule, o, Îndestulătorule, o, Cel Ce Dezrădăcinează! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Care Răsare, o, Singurul Care Adună, o Singurul Care Înalţă! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Care Perfectează, o, Singurul Cel Neînlănţuit, o, Singurul Cel Darnic! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Binefăcător, o, Singurul Care Reţine, o, Singurul Care Creează! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Mai Sublim, o, Singurul Cel Plin de Frumuseţe, o, Singurul Cel Plin de Dărnicie! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Just, o, Singurul Cel Plin de Har, o Singurul Cel Generos! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Care Impune Toate, o, Cel Ce Dăinuie în Veci, o, Singurul Cel Mai Cunoscător! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Magnific, o, Cel Străvechi de Zile, o, Singurul Cel Magnanim! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Bine străjuit, o, Domn al Bucuriei, o, Singurul Cel Dorit! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Tu Cel Blând cu toţi, o, Tu Cel Plin de Compasiune cu toţi, o Singurul Cel Mai Binevoitor! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Liman pentru toţi, o, Adăpost pentru toţi, o, Singurul Cel Atoatepăstrător! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Tu Sprijinul tuturor, o, Tu Cel Invocat de toţi, o, Singurul Care Însufleţeşte! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Ce Dezvăluie, o, Cel Ce Pustieşte, o, Singurul Cel Mai Clement! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Tu Sufletul meu, o, Tu Iubitul meu, o, Tu Credinţa mea! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Ce Astâmpără setea, o, Domn Transcendent, o, Singurul Cel Mai Preţios! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cea Mai Mare Amintire, o, Cel Mai Nobil Nume, o, Cea Mai Străveche Cale! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Mai Elogiat, o, Cel Mai Sfânt, o, Singurul Cel Sanctificat! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o Cel Care Dezleagă, o, Sfetnicule, o, Izbăvitorule! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Prietene, o, Doctorule, o, Singurul Care Captivează! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o Glorie, o, Frumuseţe, o, Singurul Cel Darnic! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Mai de Nădejde, o, Cel Mai Bun Îndrăgostit, o, Domn al Zorilor! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o Cel Ce Înflăcărează, o, Cel Ce Înseninează, o, Cel Ce Aduce Încântare! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Domn al Dărniciei, o, Cel Mai Plin de Compasiune, o, Singurul Cel Mai Milostiv! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Singurul Cel Constant, o, Singurul dătător de Viaţă, o, Sursă a tot ce este Fiinţă! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Tu Care pătrunzi toate lucrurile, o, Dumnezeule Atotvăzător, o, Domn al Rostirii! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Cel Manifest şi totuşi Tăinuit, o, Cel Nevăzut şi totuşi Vestit, o, Privitor de toţi căutat! Tu Cel de Ajuns, Tu Cel Ce Tămăduieşte, Tu Cel Ce Dăinuie, o, Tu, Singurul Care Dăinuie!

Pe Tine Te chem, o, Tu Cel ce-i ucizi pe Îndrăgostiţi, o, Dumnezeu al Harului pentru cei haini!

O, Cel ce Ajunge, pe Tine Te chem, o, Cel ce Ajunge!

O, Tămăduitorule, pe Tine Te chem, o, Tămăduitorule!

O, Dăinuitorule, pe Tine Te chem, o, Dăinuitorule!

Tu, Cel Ce Dăinuie În Veci, o, Tu Singurul Care Dăinuie!

Sanctificat eşti Tu, o, Dumnezeul meu! Te rog fierbinte pe generozitatea Ta, prin care s-au deschis larg portalurile dărniciei şi ale harului Tău, prin care Templul Sfinţeniei Tale a fost stabilit pe tronul eternităţii; şi pe milostivirea Ta prin care ai chemat toate lucrurile create la ospăţul darurilor şi cadourilor Tale; şi pe harul Tău prin care Tu ai răspuns, în propriul Tău Sine prin cuvântul Tău „Da!” în numele tuturor celor din cer şi de pe pământ, la ceasul când au stat revelate suveranitatea Ta şi grandoarea Ta, la vremea zorilor când puterea stăpânirii Tale a fost manifestată.

Şi iarăşi Te rog fierbinte, pe aceste cele mai frumoase nume, pe aceste cele mai nobile şi sublime atribute, şi pe Amintirea Ta Cea mai Înălţată, pe Frumuseţea Ta pură şi fără de prihană, şi pe Lumina Ta tăinuită în pavilionul cel mai tainic, şi pe Numele Tău, învăluit în veşmântul nenorocirii în fiece dimineaţă şi seară, să-l ocroteşti pe purtătorul acestei Tablete binecuvântate, şi pe oricine o recită, şi pe oricine o găseşte, şi pe oricine trece prin preajma casei în care se află ea.

Tămăduieşte Tu, atunci, prin ea pe orice bolnav, beteag şi sărman, de orice necaz şi frământare, de orice nenorocire cumplită şi mâhnire, şi călăuzeşte Tu prin ea pe oricine doreşte să păşească pe căile călăuzirii Tale, şi pe cărările iertării şi harului Tău.

Tu eşti cu adevărat Cel Plin de Forţă, Cel Atotdeajuns, Tămăduirea, Ocrotitorul, Dăruitorul, Cel Plin de Compasiune, Cel Atotgeneros, Cel Atotmilostiv.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app