For Women
For Infants
Currently reading prayer in Magyar. Return to English.

Hosszú gyógyító ima

Ő a Gyógyító, a Megelégítő, a Segítő, a Mindenek Felett Megbocsátó, a Mindenek Felett Irgalmas!

Szólítlak, ó, Magasztos, ó, Állhatatos, ó, Dicsőséges! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legmagasabb Úr, ó, Felemelő, ó, Bíró! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Páratlan, ó, Örökkévaló, ó, Egyedüli! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legjobban Dicsőített, ó, Szent, ó, Segítő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindentudó, ó, Legbölcsebb, ó, Legnagyobb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Könyörületes, ó, Fenséges, ó, Parancsoló! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Szeretett, ó, Imádott, ó, Magával Ragadó! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Leghatalmasabb, ó, Megtartó, ó, Nagyhatalmú! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Uralkodó, ó, Önmagától Való, ó, Mindenek Tudója! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Lélek, ó, Fény, ó, Legnyilvánvalóbb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenki Által Idézett, ó, Mindenkinek Ismert, ó, Mindenek Elől Elrejtett! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Elrejtett, ó, Diadalmas, ó, Ajándékozó! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenható, ó, Támaszt Nyújtó, ó, Elrejtő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Alkotó, ó, Kielégítő, ó, Felkavaró! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Felemelő, ó, Egybegyűjtő, ó, Felmagasztaló! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Tökéletesítő, ó, Meg nem Láncolt, ó, Jóságos! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Jóakaró, ó, Visszatartó, ó, Teremtő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legmagasztosabb, ó, Szépséges, ó, Gazdag! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Igazságos, ó, Kegyelmes, ó, Nagylelkű! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindent Lebíró, ó, Mindig Jelenlévő, ó, Tudók Tudója! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök, Úr!

Szólítlak, ó, Nagyszerű, ó, Időtlen Úr, ó, Nemeslelkű! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Jól Őrzött, ó, Öröm Ura, ó, Vágyott Úr! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenekhez Kedves, ó, Mindenkihez Könyörületes, ó, a Jóakarók Jóakarója! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenek Menedéke, ó, Mindenek Hajléka, ó, Mindenek Megőrzője! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindenek Támasza, ó, Mindenki Által Hívott, ó, Megébresztő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Feltáró, ó, Pusztító, ó, Legkegyelmesebb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Lelkem, ó, Szerelmem, ó, Hitem! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Szomjoltó, ó, Magasságos Úr, ó, Legdrágább! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legnagyobb Emlékeztető, ó, Legnemesebb Név, ó, Legősibb Út! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Legünnepeltebb, ó, Legszentebb, ó, Megszentelt! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Láncok Megoldója, ó, Tanácsok Adója, ó, Megszabadító! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Barát, ó, Orvosló, ó, Rabul Ejtő! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Dicsőség, ó, Szépség, ó, Bőkezű! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Kiben legjobban bíznak, ó, a Legszeretőbb, ó, a Hajnal Ura! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Lángragyújtó, ó, Felderítő, ó, Örömhozó! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Bőség Ura, ó, Legkönyörületesebb, ó, Legirgalmasabb! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Állandó, ó, Életadó, ó, Minden Lét Forrása! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Mindent Átható, ó, Mindent Látó Isten, ó, a Szó Ura! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Nyilvánvaló, mégis Rejtett, ó, Láthatatlan, mégis Ismert, ó, Kívülálló, Kit mindenki keres! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Szólítlak, ó, Te, Ki megölöd a Szerelmeseket, ó, a gonoszokhoz Kegyelmes Isten! Te, a Megelégítő, Te, a Gyógyító, Te, az Örök, ó, Te, az Örök Úr!

Ó, Megelégítő, szólítlak, ó, Megelégítő!

Ó, Gyógyító, szólítlak, ó, Gyógyító!

Ó, Örök, szólítlak, ó, Örök!

Ó, Örök Úr, szólítlak, ó Örök Úr!

Szent vagy, ó, Istenem! Nagylelkűségedre kérlek, mely által szélesre tárultak bőséged s kegyed kapui, mely által Szentséged Temploma emeltetett az örökkévalóság trónusán, és irgalmadra kérlek, mely által minden teremtett dolgot meghívtál bőséged és ajándékaid asztalához. Kegyelmedre kérlek, mely által minden égben és földön lakozó nevében válaszoltál Önmagadban „Igen!” Szavaddal azon az órán, mikor uralmad és nagyságod egész fényében megnyilvánult, azon hajnali órán, mikor királyságod hatalma megmutatkozott. S újra esedezem Hozzád e legszebb nevekre, e legnemesebb és legmagasztosabb jegyekre, a Rólad való Legfenségesebb Megemlékezésre, tiszta és szeplőtlen Szépségedre, rejtett Fényedre a legbensőbb csarnokban, és Nevedre, mely minden reggel és este a kínok köpönyegét viseli, védd meg ez áldott Tábla hordozóját, és azt, aki olvassa, és aki véletlenül rábukkan, és aki elhalad a ház mellett, melyben e Tábla található. Gyógyíts ki általa minden beteget, elesettet és szegényt, minden bajából és bánatából, minden iszonyatos szenvedéséből és szomorúságából, és vezesd általa azt, ki vezérleted ösvényére és megbocsátásod és kegyelmed útjára lépni kíván.

Mert bizony Te vagy a Hatalmas, a Mindeneket Megelégítő, a Gyógyító, a Védelmező, az Adakozó, a Könyörületes, a Mindenek Felett Bőkezű, a Mindenek Felett Irgalmas.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app