Currently reading prayer in Svenska. Return to English.

Alla Guds vänner ... bör i möjligaste mån bidra, hur ringa deras gåvor än må vara. Gud lägger ej större bördor på någon själ än vad den förmår. Sådana bidrag måste komma från alla grupper och samfund och från alla troende... O Guds vänner! Var förvissade om att i dessa bidrags ställe kommer era jordbruk, industrier och er handel att välsignas med mångfaldig tillväxt, med rikliga gåvor och skänker. Den som utför en god gärning skall belönas tiofalt. Det är ingen tvekan om att den levande Herren rikligen kommer att stödja dem som använder sina rikedomar på Hans stig.

O Gud, min Gud! Lys upp Dina sanna älskares anleten och stöd dem med den vissa segerns änglaskaror. Gör deras steg fasta på Din raka stig och öppna för dem välsignelsens portar genom Din uråldriga välgörenhet, ty de offrar på Din stig vad Du förlänat dem, beskyddar Din tro, sätter sin lit till hågkomsten av Dig, offrar sina hjärtan av kärlek till Dig och undanhåller ej sina ägodelar i dyrkan av Din skönhet och i sökandet efter sätt att behaga Dig.

O min Herre! Förordna för dem en riklig andel, en förutbestämd gottgörelse och en trygg belöning.

Sannerligen, Du är den Stödjande, Hjälparen, den Givmilde, den Frikostige, den Allgivande.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app