Currently reading prayer in Svenska. Return to English.

Prisad vare Du, o Herre, min Gud! Jag bönfaller Dig vid Ditt namn, som låtit Din kärleksfulla godhets och barmhärtighets oceaner svalla inom varje droppe, och Dina rikliga välsignelsers och gåvors ljus stråla inom varje atom; jag bönfaller Dig att smycka varje själ med Din kärleks klädnad, så att det på Din jord ej måtte återstå någon, som ej har vänt sig till Dig eller förmått frigöra sig från allt utom Dig.

Du har sannerligen, o min Gud, låtit Honom som är uppenbarelsen av Ditt Jag, plågas av alla slags olyckor, på det att Dina tjänare må uppstiga till Din nådefulla välviljas höjd och uppnå det, som Du genom Din försyn och milda barmhärtighet har förordnat för dem i Ditt oåterkalleliga påbuds skrifter. Din makts härlighet är mitt vittne! Skulle de i varje ögonblick av sina liv ge sig själva som offer på Din väg, skulle de ändå ha åstadkommit blott föga jämfört med de mångfaldiga gåvor, som förunnats dem av Dig.

Låt därför, bönfaller jag Dig, deras hjärtan inriktas på Dig och deras ansikten vändas mot Ditt välbehag. Mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Ingen Gud finns utom Du, den Ouppnåelige, den Allhärlige, den evigt Förlåtande.

Bevärdiga då Din tjänare, o min Gud, godtagandet av de ting, som han har framvisat i sin kärlek till Dig. Styrk honom då, att han må fatta tag i Ditt mest upphöjda ord och lossa hans tungas band, så att han må lovprisa Dig och dragas till dem bland Ditt folk som står Dig nära. Du är Den som har herraväldet i Din hand. Det finns ingen Gud utom Du, den Allsmäktige, Hjälpen i farans stund, den Allhärlige, den Obundne.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Svenska.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app