Currently reading prayer in Kiribati. Return to Español.

- 68 -

NATIIA AOMATA O!

Kam aki ata bukina ngke Ti kariki ngkami ni kabane man te tano ae ti te arona? Bwa akea ae e na karietaata iaon temanna. Karaua n iangoia n taai nako i nanom bwa e kangara aron karikami. Ao ngkai Ti a tia ni kariki ngkami ni kabane man te tano ae ti te aekana e riai iroumi bwa kam na riki n ai aron te tamnei ae ti teuana, bwa kam na nakonako ni waae aika ti taboo, n amwarake n ti tewiina ao ni maeka n te aba ae ti te abana, bwa are man kabin nanomi, man aroaromi ao n ami beku bwa aonga ni kaoti kanikinaean te katiteuanaaki ao oin kamwawaan bwaai. Bon anne Au reirei bwa kam aonga ni karekea uaana ae e tabu man kain te mimitong ae e kamiimi.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app