Infants
Currently reading prayer in Kiribati. Return to English.

Te Uea ae akea Kabotauana! I bukin Te teei are e aki konabwai naba Ngkoe te Tia Kaawakinna, ao i bukin are e mamaara ae bubure aei bwa Ko na aakoi ao Ko na kabwaraa ana bure.

Te Tia Karikibwai! E ngae ngke bon ngaiira uteute ae akea manera, ma bon bwain naba Am onaroka aika a uarereke, ae akea ueeia ma baaia; ngaia are kamwarakea te uteute aei ni karaun Am Tituaraoi; kaitiakia ao kamaiu aroka aikai n angin Am rikirake n tamnei.

Kautiira, kaootaiira, kaawakiniira, anganiira te maiu are akea tokina ao katauiira i nanon Am abanuea.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app