Infants
Currently reading prayer in Kiribati. Return to English.

Au Uea! Au Uea! Ngai te teei ae e karako au ririki. Kamarikeai man mmamman Am atataiaomata, kataneiaai i nanon bwanibwanin Am tangira, reireiai i nanon kuuran Am kairiiri ao karikirakeai i aan nuun Am tituaraoi. Kabwaraai man te roo, karikai bwa teuana te oota ae ura mwaaka; kainaomataai man te aki kukurei, karikai bwa ueen te o n rooti; katauai bwa Nna riki bwa te toro i matan Am mataroa ao karuoa nako aou te aroaro ao te anua ake aekaia naake a etieti; karaoai bwa teuana bukin rikin te tituaraoi i bukin te aonaaba n aomata, ao unekenekea atuu ni baunuean te maiu ae akea tokina.

Ni koaua, boni Ngkoe te Korakora, te Matairiki, te Tia Ongo.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app