Currently reading prayer in Kiribati. Return to Español.

Te nebonebo nakoim O te Uea ae Atuau. Ti a tia n ira nanon te Aki Mamatam ni kaeineti ma am kaetieti ao n urua ngkai inanon Am tangira ao Kukureim ae raoiroi. Butimwaea ma te nanonaki O Atuau, taian mwakuri ake ti a tia ni karaoi inanon Kawaim ni bwaninia bon ti ibukin Tamaroam, ao moara aika ineti nakon Am Waaki, n inaomata man bwaai nako ma ti Ngkoe. Kataua ngkanne Am kabwarabure nako aora, nakoaoia ara bakatibu ao nakoaoia ni kabane ake a tia ni Kakoauako ao inanon am Kanikina nako aika korakora inanon te Kaotioti aio ae te kabanea ni korakora ma ni mimitong. Ko bon korakora ni karaoa are Ko rineia. Bon Ngkoe ni koaua Te Kabanea n rietata, te Korakora, Te aki kona n tauaki Eena.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app