Katakei, ngkoe Au toro, Ana kibu nako Te Atua ake a tia ni karekeaki iroum, n aron katakeaia irouia naake a tia ni katikaki ni kaaniaki Nakoina, bwa ni karewerewen am anene e na kona ni bon kaura oin tamneim, ao ni katiki nanoia aomata ni kabane. Are e atongnga, i bon irouna n ana ru, kiibu ake kaotaki iroun Te Atua, Ana anera te Uea a na kauamaae nako ao a na tibwatibwai boiararan taeka ake a atongaki mai wiina, ao e na karikia naake a etieti ni bukibuki nanoia. E ngae ngke n te moa n tai e aki namakina mwiina, ma tamaroan te aroaro are e kaawakinaki i bukina e na bon tangiria n te tai ae waekoa ke n te tai rimwi ni karaoaki nanona n tamneina. Bwa bwaai aika a raba n Ana Kaotioti Te Atua a tia ni koreaki n tamaroan Nanon Teuare Ngaia Boton te korakora ao te rabakau.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app