Currently reading prayer in Kiribati. Return to Marshallese.

- 29 -

NATIN TE ATATAIAOMATA O!

Man rereuan te aakea, ao ma tanon Au kaetieti are I karaoiko n oti, ao I a tia ni kataua i bukin kataneiaakim n taian ‘atom’ aika a maiu ao oioin bwaai ni kabane ake a karikaki. Ngaia are, ko a tia n riki iai man biroton tinam, I kataua i bukim uoua boton te miriki ae raitiiti, maata bwa a na tantaniiko ao naano bwa a na tangiriko. Man Au tangira n aakoi, i aan nuun Au nanoanga are I kaikawaiko, ao ni kaawakiniko n oioin Au raoiroi ao Au mwannano. Ao bukin karaoan aei Irou bwa ko aonga ni karekea Au tautaeka ae akea tokina ao ko na riki n tau ni koaua i bukin Au bwaintuaraoi aika a aki nooraki. Ao ko bon teimatoa n tiku n aki tatabeakin, ao ngke ko a ikawai raoi, ko a kaaki taekan Au kakabwaia ni kabane ao ko a katabeko ma iango ni katautau aika akea nanoia, ao n te aro anne are ko a mwamwaninga nako, ao, n rairaki nako man Ana mataroa nakon te Rao are e mamaeka i nanon ana botaki nako Au kairiribai.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app