Currently reading prayer in Kiribati. Return to Nederlands.

E na neboaki Aram, au Uea ae Atuau. I Bubutiiko ni Mwaakam are e rabwati bwaai ni kabane ake a karikaki, ao ni Kakannatom are e a tia ni karikirakei bwaai nako, ao n Am Taeka ake a raba i nanon Am wanawana are Ko a tia ni karika iai karawa ma aonaaba, ake a na karekei arora n teimatoa n ara tangira i Bukim ao n ara ongeaaba nakon Nanom, ao ni kateimatoaiira bwa ti na taraa Matam, ao ni karaoa Neboam. Kakorakoraiira, Atuau, ni kataorababaa Am kanikina i buakon baike Ko kariki, ao ni kaawakina Am Onimaki i nanon Ueam. Ko a tia ni maiu i bon Iroum n aki kaantaninga man teuana are Ko karikia ao Ko na bon ti tiku n Arom anne n aki tootoki.

I anganiko nanou ni kabane, ao I raira matau Nakoim, ao I kareke baiu ni mwiokon Am nanoanga ao n ingainga nakon nuun Am atataiaomata. Tai kakioai nako man Am mataroa, Atuau, n ai aron teuare e nanobuaka, ao tai taua Am tangira mairou, bwa ti Ngkoe ae I Ukoukoriko. Akea Te Atua riki i Rarikim, te Tia Kabwarabure ao Moan te Mwaaka.

Am bwai te neboaki, Ngkoe are Moan te Tangiraki irouia naake a Ataiko.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app