In naam van Uw Heer, de Schepper, de Heerser, de Altoereikende, de Verhevenste, Hij Wiens hulp wordt afgesmeekt door alle mensen.

Zeg: O mijn God! O Gij die de Maker zijt van de hemelen en de aarde, o Heer van het Koninkrijk! Gij kent de geheimen van mijn hart, terwijl Uw Wezen ondoorgrondelijk is voor allen buiten Uzelf. Gij ziet al wat van mij is, terwijl niemand dan Gij dit kan. Schenk mij door Uw genade datgene waardoor ik niets buiten U van node zal hebben, en bestem voor mij hetgeen mij onafhankelijk zal maken van eenieder buiten U. Vergun dat ik de vruchten van mijn leven in deze wereld en in de volgende mag plukken. Open voor mijn ogen de poorten van Uw genade, en verleen mij genadiglijk Uw liefderijke barmhartigheid en gaven.

O Gij die de Heer van overvloedige genade zijt! Omring hen die U liefhebben met Uw hemelse hulp, en verleen ons de gaven en milddadigheden die Gij bezit. Weest Gij ons toereikend in alle dingen, vergeef onze zonden en wees ons genadig. Gij zijt onze Heer en de Heer van al het geschapene. Wij roepen niemand buiten U aan, en wij zoeken niets dan Uw gunsten. Gij zijt de Heer van milddadigheid en genade, onoverwinnelijk in Uw kracht en meesterlijk in Uw plannen. Geen God is er dan Gij, de Albezitter, de Verhevenste.

Verleen Uw zegeningen, o mijn Heer, aan de Boodschappers, de heiligen en de rechtvaardigen. Waarlijk, Gij zijt God, de Weergaloze, de Onweerstaanbare.

De Báb

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app