Currently reading prayer in Kiribati. Return to Nederlands.

Te Buu te Mwaane

Te Atua ae Atuau! Am tabonibai te aine aio e Tabotaboiko, e Onimakiniko, e raira moana Nakoim, ma ni Bubutiiko bwa Ko na kabwaroi Am bwaintituaraoi mai karawa nako aona, ma ni kaotia nakoina Am bwai n tamnei aika a raba, ma ni kaootaa n ootan Aroarom n Atua.

Au Uea! Kamatairika matan buu te mwaane aio. Ko na kakukureia nanona man ootan Ataakim, Ko na katika ana iango nakon Tamaroam ae oota nako, kabebetea tamneina ni kaotakin Am raneanea aika bati nakoina.

Au Uea! Taeka nako te rabuna are i matana. Kabwaka ni karau Am bwainaakoi aika a bati nako aona, kamangingia ni wainin Tangiram, karikia bwa temanna mai buakoia Am anera ake a toua aon te aba aio ni waeia, ma tamneia ngkanne a kiba rinanon karawa ake rietakaei. Karikia bwa te taura ae e oota mwaaka, are e oota nako n ootan Wanawanam i buakoia aomata.

Ni koaua, boni Ngkoe te Kakaawaki, te Akitoki n Angaanga, Teuare E Ukuuki Baina.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app