Currently reading prayer in Română. Return to Nederlands.

Ţie îţi aduc laudă, o, Dumnezeul meu, pentru că mireasma bunătăţii Tale duioase m-a desfătat şi blândele adieri ale milostivirii Tale m-au înclinat în direcţia mărinimoaselor Tale favoruri. Fă-mă să beau, o, Domnul meu, din mâinile dărniciei Tale, apa vie ce i-a îngăduit fiecărui om ce s-a împărtăşit din ea să se cureţe de ataşamentul pentru oricine în afară de Tine; şi să-şi înalţe zborul în atmosfera detaşării de toate făpturile Tale; şi să-şi aţintească privirea asupra providenţei Tale iubitoare şi a nenumăratelor Tale daruri.

Fă-mă pregătit, în toate împrejurările, o, Stăpânul meu, să Te slujesc şi să mă îndrept către sanctuarul adorat al Revelaţiei Tale şi al Frumuseţii Tale. De va fi plăcerea Ta, fă-mă să cresc asemenea unei fragede plante pe pajiştile harului Tău, ca blândele adieri ale voinţei Tale să mă înfioare şi să mă aplece după bunul Tău plac, astfel încât mişcarea şi neclintirea mea să fie întru totul poruncite de Tine.

Tu eşti Cel prin al Cărui Nume Taina cea Ascunsă a fost dezvăluită; şi Numele Cel Bine Păzit a fost revelat; şi sigiliile Pocalului pecetluit au fost rupte răspândindu-i mireasma peste întreaga creaţie, fie ea din trecut sau din viitor. Cel ce-a fost însetat, o, Domnul meu, s-a grăbit să ajungă la apele vii ale bunăvoinţei Tale, iar făptura cea nevolnică a tânjit să se cufunde în oceanul bogăţiilor Tale.

Jur pe slava Ta, o, Stăpâne Preaiubit al lumii şi Dorinţa tuturor celor ce Te-au recunoscut! Sunt greu încercat de durerea despărţirii mele de Tine, în zilele când Luceafărul prezenţei Tale şi-a aruncat razele asupra poporului Tău. Aşterne, atunci, pentru mine, răsplata poruncită pentru cei ce ţi-au privit faţa şi, prin voia Ta, au primit îngăduinţa să intre în curtea tronului Tău, şi la porunca Ta, Te-au întâlnit faţă în faţă.

Te implor, o, Domnul meu, întru numele Tău ale cărui splendori au cuprins pământul şi cerurile, să-mi îngădui să-mi plec voinţa înaintea a ceea ce ai poruncit în Tabletele Tale, în aşa fel încât să încetez să mai descopăr în mine însumi orice altă dorinţă în afară de ceea ce Tu ai dorit prin puterea suveranităţii Tale, şi nici o altă voinţă în afară de ceea ce Tu mi-ai hărăzit prin voinţa Ta.

Încotro să mă întorc, o, Dumnezeul meu, neputincios cum sunt să descopăr orice altă cale în afară de calea pe care ai aşternut-o înaintea Aleşilor Tăi? Toţi atomii pământului proclamă că eşti Dumnezeu, şi mărturisesc că nu există alt Dumnezeu în afară de Tine. Din veşnicie Tu ai avut puterea să faci ceea ce ai dorit şi să porunceşti ceea ce ţi-a plăcut.

Hărăzeşte-mi, o, Doamne Dumnezeul meu, ceea ce mă va îndrepta mereu către Tine şi îngăduie-mi să mă ţin neîncetat de funia harului Tău, să proclam numele Tău şi să caut tot ceea ce poate izvorî din pana Ta. Sunt sărac şi dezolat, o, Domnul meu, şi Tu eşti Cel Atotstăpânitor, Cel Preaînalt. Ai, atunci, milă de mine prin minunile milostivirii Tale şi pogoară asupra mea, în fiece clipă a vieţii mele, lucrurile prin care ai recreat inimile tuturor făpturilor Tale ce ţi-au recunoscut unitatea, şi ale tuturor oamenilor Tăi ce-ţi sunt cu totul devotaţi.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Preaînălţat, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Română.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app