Currently reading prayer in Svenska. Return to Nederlands.

Medellång Obligatorisk Bön

ATT LÄSAS DAGLIGEN PÅ MORGONEN, VID MIDDAGSTID OCH PÅ AFTONEN

Må den som önskar bedja tvätta sina händer och, medan han tvättar sig, säga:

Styrk min hand, o min Gud, så att den må fatta tag i Din bok med sådan fasthet, att världens skaror ej får någon makt över den. Skydda den då från att befatta sig med vadhelst som icke tillhör den. Du är, sannerligen, den Allsmäktige, den Starkaste.

Och låt honom, medan han tvår sitt ansikte, säga:

Jag har vänt mitt ansikte till Dig, o min Herre! Lys upp det med Ditt anletes ljus. Bevara det då från att vända sig till någon annan än Dig.

Låt honom nu stå upp och, vänd mot Qiblih (Tillbedjans punkt, d.v.s. Bahji, ‘Akká), låt honom säga:

Gud betygar att det ej finns någon annan Gud än Han. Honom tillhör uppenbarelsens och skapelsens riken. Han har i sanning uppenbarat Honom, som är uppenbarelsens daggryning, Han som talade på Sinai, genom vilken den högsta horisonten gjordes lysande och Lotusträdet, förbi vilket ingen kan komma, har talat och genom vilken kallelsen har utgått till alla som finns i himmel och på jord: “Se, den Allbesittande är kommen. Jord och himmel, härlighet och makt tillhör Gud, alla människors Herre och Besittaren av tronen i höjden och jorden därunder!”

Låt honom så böja sig ned och med händerna vilande på knäna säga:

Upphöjd vare Du över mitt lovprisande och lovprisandet från andra än mig, över min beskrivning och beskrivningen från alla som är i himmelen och alla som är på jorden!

Låt honom därefter, stående med öppna händer och handflatorna vända mot ansiktet, säga:

Gör ej honom besviken, o min Gud, som med bevekande fingrar har klamrat sig fast vid fållen till Din barmhärtighet och Din nåd, o Du som är den mest barmhärtige av dem som visar barmhärtighet!

Låt honom nu sätta sig ned och säga:

Jag bär vittnesbörd om Din odelbarhet och Din enhet och att Du är Gud, och att det ej finns någon Gud jämte Dig. Du har sannerligen uppenbarat Din sak, fullbordat Ditt förbund och ställt Din nåds dörr vidöppen för alla som dväljs i himmel och på jord. Välsignelse och frid, hälsning och ära vile över Dina älskade, vilka världens förändringar och tillfälligheter ej hindrat att vända sig till Dig, och vilka givit sitt allt i hopp om att vinna det som är hos Dig. Du är i sanning den evigt Förlåtande, den Allvälgörande.

Om någon i stället för den långa versen väljer att läsa dessa ord: “Gud betygar att det ej finns någon annan Gud än Han, Hjälpen i farans stund, den i Sig själv varande”, så är detta tillräckligt. Likaså är det tillräckligt om han sittande väljer att läsa dessa ord: “Jag bär vittnesbörd om Din odelbarhet och Din enhet och att Du är Gud och att det ej finns någon Gud jämte Dig.”

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app