Currently reading prayer in Kiribati. Return to Polski.

Te Uea! Ti nanorawawata, anganiira nanom; ti kainnano, kamenaa i aora te tibwanga man marawan Am kaubwai; ti tangira buokara, Ko na bon karauakiira; ti mangori, anganiira Mimitongim. Mannikiba i eta ao maan n te tawaana a karekei kanaia Mairoum ni katoa bong ao are a bon bane n reke i aan Am kakaawakin ao Am tangira n tituaraoi.

Tai kamwaawa ae e tangira buokana man Am Raoiroi ae kamiimi ao kawakiniia ni Mwaakam tamnei aika a kainnanoa Am Ataataiaomata.

Anganiira kanara n te bong ae koraki ao kariaia rikiraken baika a tangiraki n te maiu aei, bwa e aonga n ae akea ae ti kainnanoia irarikim, bwa ti aonga n itabon ma Ngkoe ni bwaninra, bwa ti aonga n nakonako ni Kawaim ao ni kaotioti Kamimiim nako. Bon Ngkoe Moan te Mwaaka ao te Aakoi ao te Tia Katituaraoi i bukin te botannaomata.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app