Currently reading prayer in Nederlands. Return to Русский.

O Heer, mijn God en mijn schuilplaats in mijn wanhoop! Mijn schild en mijn beschutting in mijn leed! Mijn vrijplaats en mijn toevlucht in tijden van nood en in mijn eenzaamheid mijn metgezel! In mijn smart mijn trooster en in mijn verlatenheid een liefdevol vriend! Degeen die de pijn mijner droefenis wegneemt en mijn zonden verontschuldigt!

Ik keer mij geheel tot U en smeek U vurig, met mijn gehele hart, verstand en tong, mij in dit tijdperk Uwer goddelijke eenheid te beschermen tegen al wat in strijd is met Uw wil, en mij te reinigen van alle smetten die mij zullen beletten onbevlekt en onbesmeurd de schaduw van de boom van Uw genade te zoeken.

Heb erbarmen met de zwakken, o Heer, heel de zieken en les de brandende dorst.

Verblijd het hart waarin het vuur van Uw liefde smeult en zet het in gloed met de vlam van Uw hemelse liefde en geest.

Bekleed de tabernakelen van goddelijke eenheid met het gewaad van heiligheid en plaats de kroon van Uw gunst op mijn hoofd.

Verlicht mijn gelaat met de glans van de hemelbol van Uw milddadigheid en help mij genadiglijk aan Uw heilige drempel te dienen.

Laat mijn hart overvloeien van liefde voor Uw schepselen en geef dat ik het toonbeeld van Uw barmhartigheid mag worden, het teken van Uw genade, degeen die eensgezindheid onder Uw geliefden bevordert, U toegewijd, U gedenkend en het eigen ik vergetend, doch immer hetgeen U toebehoort indachtig.

O God, mijn God! Houd de zachte bries van Uw vergiffenis en genade niet bij mij weg en onthoud mij niet de bronnen van Uw hulp en gunst.

Laat mij onder de schaduw van Uw beschermende vleugels nestelen en laat Uw albeschermende blik over mij gaan.

Maak mijn tong los om Uw Naam onder Uw volk te verheerlijken, opdat mijn stem in grote bijeenkomsten klinke en een vloed van lof te Uwer ere mij van de lippen strome.

Gij zijt waarlijk de Genadige, de Verheerlijkte, de Machtige, de Alvermogende.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app