Currently reading prayer in Kiribati. Return to عربي.

- 20 -

O NGKAMI AIKA KAM WENE N ARON TE MATE I AON KAINIWENEN TE AKI TATABEAKIN!

A waaki nako rooro ao maiumi aika a kakaawaki a roko n tokiia, ma bon akea teuana te ikeike ae kororaoi are e a tia n roota Ana bootaki ae tabu mairoumi. E ngae ngke kam tebo ni marawan te aki onimaki, e ngae ngke ma riami kam kakoaua te Aro teuana ae Ana Aro Te Atua. Teuare ngaia are I ribaia kam a tia n tangiria, ao Au kairiribai bwa raraomi, kam nakonako i aon Au aonaaba n aki nanamakin ao n rauaki n aki tatabeakin n te aro are Au aonaaba e a kua iroumi ao bwaai ni kabane ake i nanona a tangiri mwaawami. Bwa ngke arona bwa kam kauki matami, n te koaua kam na bon, tangiri rawawata aika a mwaiti aekaia n te kimwareirei aei, ao ni wareka te mate bwa e raoiroi riki nakon te maiu aei.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app