Currently reading prayer in Kiribati. Return to عربي.

Atuau! Atuau! Nna kanga n rinea matuu ngkai a taratara mataia naake a mate ni kan Nooriko i bukin raureia ma Ngkoe ao Nna kanga ni wene ni motirawa ngkai a maraki n raraoma tamneia naake a Tangiriko i bukin Raroam mairouia?

Au Uea, I anga tamneiu ma rabwatau nakon angatain Mwaakam ao Am kaawakin, ao I a kawenea atuu i aon uningau i nanon Korakoram, ao n tabekia n aron Nanom ma Kukureim. Boni Ngkoe ni koaua te Tia Kamaiu, te Tia Tararua, te Mwaaka, ao Moan te Korakora.

Ni Mwaakam, I aki bubutii i nanon matuu ke n taratarau bwaai nako ma ti ake Ko tangiri. Bon Am toro ngai i nanon Baim. Buokai n Am tangira ni karaoa te bwai are e na kataorababaa boiararan Kakukureiam. Aio ni koaua ae bon au kaantaninga ao aia kaantaninga naba naake a kukurei ni kaan ma Ngkoe. Ko na neboaki, Ngkoe te Uea n aonaaba.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app