Currently reading prayer in Kiribati. Return to Magyar.

O te Uea! Ti bon ngore; kakorakoraira. O te Atua! Ti bon bangabwaai; karikiira bwa ti na ataibwai. O te Uea! Ti bon maiu ni kainnano; karikiira bwa ti na kaubwai. O te Atua! Ti bon mate; kamaiuiira. O te Uea! Ti bon bwainrang; kamimitongiira inanon Am Abaniuea. Ngkana Ko buokiira, O te Uea, ti na bon riki n ai aron itoi aika a otamwaaka. Ngkana Ko aki buokiira, ti na riki n rinano riki nakon te aonnaba. O te Uea! Kakorakoraira. O te Atua! Karikiira bwa ti na tokanikai. O te Atua! Kariaia bwa ti na tokanikai iaon oin nanora ao ni kaakeai ara kaibwabwaru. O te Uea! Kabwaraira man kabaebaen te aonnaba n rabwata. O te Uea! Kamaiuira man ikeiken te Tamnei ae e Tabu n te aro bwa ti na kona n teirake ao ni beku Ibukim, ni karaoa Neboakim ao ni kakorakoraira inanon Am Abaniuea ma te kokoaua ae e tabwanin. O te Uea, Ngkoe te Korakora. O te Uea! Ngkoe te Nanoanga. O te Uea! Ngkoe te Nanoanga.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app