Currently reading prayer in Kiribati. Return to Magyar.

Kamooai, O Ngkoe Atuau, man karewen boiararan karaangan Am aki tootoki, ao katauai bwa Nna katoonga uanikain oioin Arom, O Ngkoe au Kaantaninga! Man itiakin nein Am tangira katauai bwa Nna nimma, O Ngkoe au Mimitong, ao kataua i bukiu bwa Nna maeka i aan nuun Am tabo ni kamanomano ae akea tokina O Ngkoe Ootau! Karikai bwa Nna aiwaa i nanon tawaanan Kaaniam, are bon i Matam, O Ngkoe are I rangi n tangiria, ao katekatekaai i angatain kaintokanuean Am nanoanga, O Ngkoe are I nano Irouna! Kataua te ikeike bwa e na riaou man boiararan angin nako Kukureim, O Ngkoe au Katoki, ao katauai nakon rietan nako Baretaitin Oioim, O Ngkoe are I kamoamoaa! Katauai bwa Nna ongo tangin bwanaan nako Taoben Arom ae ti teuana, O Ngkoe te Oota-mwaaka, ao rinanon tamnein Mwaakam ao Korakoram kamaiuai, O Ngkoe te Tia Kakatauraoi i bukiu! Karikai bwa Nna teimatoa n tamnein Am tangira, O Ngkoe te Tia Kateimatoa, ao kamatoai waeu i nanon kawain Nanom are Ko tangiria. O Ngkoe are Ko karikai! Kataua bwa Nna maeka n akea tokina i nanon onarokan Arom n tamnei, i bon Matam, O Ngkoe are Ko bon nananoangaai, ao kateiraoai i aon kaintokan Mimitongim, O Ngkoe are te Tia Bwainai ni koaua! Tabekai rake nakon karawan Am tangira n aakoi, O Ngkoe te Tia Kamaiu, ao n Itoin Ngainan Am kairiiri kairiirai O Ngkoe are I matennanoia! Weteai bwa Nna mena i mwaain kaotiotan nako Arom n tamnei are a aki nooraki, O Ngkoe are Rikiau ao rietaatan are I kainnanoia, ao karikai bwa Nna manga oki nakon oioin boiararan Tamaroam are Ko na bon kaotiotia, O Ngkoe are bon Atuau!

Ko bon mwaaka ni karaoa are Ko nano iai. Boni Ngkoe, ni koaua, te kabanea n Rine, te Kabane ni Mimitong, te Kabane n Rietaata.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app