Currently reading prayer in Kiribati. Return to Français.

- 19 -

O NGKAMI RAAO!

Kam a tia ni mwanuokia te ingaabong are e koaua ao n oota, ngke kam bane ni botaki ma Ngai n te otabwanin are e tabu ma ni kakabwaiaaki i aan nuun kain te maiu, are e unikaki n te baretaiti are te kabanea ni mimitong? N rotakimi n te mwaaka ngke kam kakauongo ngke I anga au taetae i aon taeka aika tenua aika moan te tabu: Tai tabeakina nanom nakon are Nanou, tai tangira te baere I aki tangiria i bukim, ao tai kawarai ma te nano ae akea te maiu iai, ae kabarekaaki ma tangiran te aonaaba ma kamaeuna nako. Kam na konaa ni kamimitongi tamneimi, kam na karaoia n te aoa naba aei ao n uringa te tabo ao te otabwanin, ao koauan Au taeka e na bon kakoauaaki iroumi ni kabane.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app