Currently reading prayer in Kiribati. Return to Français.

Atonga: Mimitong Nakoim Are Ko a tia ni karikiia Naake a Tabu bwa a na kaotii aia aki konabwai i matan kaotioti aika uauaanao ni Korakoram, ao ni katoai Burabeti nako bwa A na ataia bwa bon Akea aroia i rarikin raneanean otanakon Mimitongim ae akea tokin mimitongina. I bubutiko, n Aram ae e a tia ni kabwaranakoi mataroan Karawa ao ni kaonrakeia kaain te Runga ni karawa ma te kukurei ae e bati, bwa Nna kona ni beku Ibukim, n te Bong aei, ao ni kakorakoraai bwa Nna karaoa nanon are Ko a tia ni baireia inanon Am Boki. Ko bon ataia, Au Uea, bwa tera ae e mena i nanou; ma Ngai I aki kona n ataa are e mena i Nanom. Ngkoe ni koaua te Kabanea n Ataibwai, te Atai Bwaai nako.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
translations
Currently reading prayer in Kiribati.
This prayer is also available in:
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app