Currently reading prayer in Kiribati. Return to Français.

Ko ataia ni koaua, Ngkoe Atuau, bwa a bon tia ni bwakarai taian kangaanga man itera nako, ao bon akea ae e kona ni kamaunai ke ni bitii ma bon ti Ngkoe. I ataia ni koaua, bwa ni koauan Tangiram irou, bwa Ko aki kona ni karika te kangaanga bwa e na bwakara te tamnei temanna ma ti ngkana Ko tangiria ni karietaata nnena inanon Am Baretaiti are i eta ma ni kanonoa nanona inanon te maiu i aon te aba aio n nonon Mwaakam ae rotii bwai nako, bwa e na aki katan nakon bwain te aonaaba aei ae akea nanoia. Ko bon ataia ni koaua i aan aroaro nako bwa I nabea riki Ururingam nakon bwainakin ni kabane ake n taian karawa ao i aon te aba.

Kamatoa nanou, Ngkoe Atuau, n Am boraraoi ao n Am tangira, ao kariaia bwa I aonga ni mwaawa ni botakiia ni kabane ake a Kaitarako. Ni koaua, I kaotia ni Mimitongim bwa akea ae I tangiria i Rarikim, ke iai riki te bwai ae I kainnanoia ma ti Am nanoanga, ke n ingainga nakon te bwai teuana ma ti Am motiraoi. I a Butiiko bwa Ko na kabwarai au bure, ao aia bure naba naake Ko tangiria, n aron are Ko nano iai. Ni koaua, boni Ngkoe Moan te Mwaaka, te Atataiaomata.

Ko bon rangi ni karietataaki riki Ngkoe, ae Uea ni karawa ma aon te aba, i aon aia nebonebo aomata nako, ao e na mena te raoi i aoia nako Am toro aika a kakaonimaki ao Ko kamimitongaki Ngkoe Te Atua, ae Uean aonaaba ni kabane.

Te Báb

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app