Currently reading prayer in Kiribati. Return to 日本語.

Kaotaki nakoia kaain te Bahá’í n Aonon Maeao

Te maroro ae inano e kona ni warekaki irouia ni katoa bong:

O te Atua! O te Atua! Aio te mannikiba ae mwaoto baina ao kibana e rangi ni karaurau – buokia n te aro bwa e na kona ni kiba nakon taubukin te tabomoa ao te kamaiuaki, ni kibarakea kawaina ma te kabanea ni kimwareirei ao ni kukurei rinanon te mwaawa ae akea tiana, ni mwemwekaarakea tangiraoin Aram ae te Kabanea n Rietata inanon mwakoro n aono ni kabane aikai, ni kakimwareireii taninga ma te wewete aei, ao ni kakukurei maata man noorakin taian kanikina ibukin te kairiri.

O te Uea! I bon toara, tii ngai ao man rinano. Irou bon akea te korakora ma tii Mairoum, akea te ibuobuoki ma tii Ngkoe ao akea te tia kaneneai Irarikim. Kateimatoaai n au beku Ibukim, buokai ma te taanga n anera ake Mairoum, ao karaoai n tokanikai ni kakatanoataan Am Taeka ao kariaiaai bwa Nna taetae iaon Niniwanam ibuakoia Am karikibwai nako. Ni koaua, bon Ngkoe te tia ibuobuoki nakoia aika mamara ao te tia kamanoia aika merimeri, ao ni koaua bon Ngkoe te Mwaaka, te Korakora ao te Aki Kona ni Ineaki.

‘Abdu’l-Bahá

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app