女性のための故人の祈り
Currently reading prayer in Kiribati. Return to 日本語.

Te Tataro i Bukin te Taunimate

Te tataro ibukin te mate e kakabonganaaki i bukiia kaain te Baha’i ake e a tia ni koro 15 aia ririki. “Ti aio te tataro ni Baha’i ae e kabaebae are e ananaaki n te bwanin; e na anaaki iroun temanna te tia onimaki ao ni kabane ake a roko a na tei. Akea baaireakina bwa e na kaitaraaki te Qiblih n anaaki te tataro aio.”

— A Synopsis & Codification of the Kitáb-i-Aqdas

Atuau! Bon Am toro aio ae te nati te mwaane ae natin Am toro are e a tia ni Kakoauako ma Am kanikina, ao ni kaineta moana Nakoim, ni kabwaninaki ni kamwaawaaki man bwaai nako ma bon ti Ngkoe. Bon Ngkoe, ni koaua, te kabanea n ataataiaomata mai buakoia naake a kaota te ataataiaomata.

Ngkoe Are E kakabwarai bureia aomata ao E kakarabai aia kaairua, baairea taekana n ai aron botaun karawan Am tituaraoi ao marawan Am raoiroi. Kariaia rinna i nanon Oon Am ataataiaomata ae e riao are iai i mwaain bouakinan te aba ao karawa. Bon akea te Atua bwa ti Ngkoe, te Kaakabwarai bure, te Kabanea n Tituaraoi.

Ngkanne e na atongaki onoua te tai te taeka ni kamauri ae “Alláh’u’Abhá”, ao a na manga atongaki kaka tebwimaruaiwa te tai kiibu aika a koreaki i nano n tatabeua nako.

Ni koaua, ti bon bane n taromauria Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane ni katorobubua i matan Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane ni kabanei nanora i bukin Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane n anga te nebonebo nakon Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane n takaarua ni katituaraoi nakon Te Atua.

Ni koaua, ti bon bane ni kaantaninga iroun Te Atua.

Ngkana te mate te aine, ke e na atonga: Bon Am tabonibai te aine aio ao te nati te aine ae natin Am tabonibai, etc...

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app