女性のための治癒の祈り
幼子のための治癒の祈り
Currently reading prayer in Svenska. Return to 日本語.

Den Helande Bönen

Han är Helaren, den Tillräcklige, Hjälparen, den Alltförlåtande, den Allbarmhärtige.

Jag vädjar till Dig, o Upphöjde, o Trofaste, o Härlige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Härskare, o Upprättare, o Domare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Oförliknelige, o Evige, o Ende! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Mest Prisade, o Helige, o Hjälpande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Allvetande, o Visaste, o Störste! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Barmhärtige, o Majestätiske, o Förordnande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Älskade, o Avhållne, o Hänryckte! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Mäktigaste, o Upprätthållare, o Kraftfulle! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Härskande, o Självbestående, o Allvetande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Ande, o Ljus, o mest Uppenbare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du av alla Besökte, o Du av alla Kände, o Du från alla Dolde! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Fördolde, o Triumferande, o Förlänande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Allsmäktige, o Undsättare, o Fördöljare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Utformare, o Tillfredsställare, o Uppryckare! Du den Tillräcklige, Du Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Uppresande, o Församlande, o Upphöjande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Fullkomnande, o Obundne, o Frikostige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Välgörare, o Undanhållare, o Skapare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Ädlaste, o Sköne, o Frikostige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Rättvise, o Nåderike, o Givmilde! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Alltbetvingande, o Evigt Bestående, o mest Insiktsfulle! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Storartade, o dagarnas Uråldrige, o Storsinte! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Välbeskyddade, o fröjdens Herre, o Åstundade! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du mot alla Gode, o Du med alla Medlidsamme, o mest Välvillige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o allas Tillflykt, o allas Skydd, o Allbevarande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du allas Undsättare, o Du den av alla Åkallade, o Vederkvickare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Avslöjare, o Förhärjare, o mest Nåderike! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du min Själ, o Du min Älskade, o Du min Tro! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du som stillar törst, o översinnlige Herre, o mest Dyrbare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du största Åminnelse, o ädlaste Namn, o mest uråldriga Väg! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o mest Lovprisade, o Heligaste, o Helgade! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Förlossare, o Rådgivare, o Frälsare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Vän, o Läkare, o Fängslande! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Härlighet, o Skönhet, o Frikostige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du mest Betrodde, o Du mest Älskande, o gryningens Herre! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Upptändare, o Ljusbringare, o Fröjdebringare! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o frikostighetens Herre, o mest Medlidsamme, o mest Barmhärtige! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Beständige, o Livgivande, o all tillvaros Källa! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du som genomtränger allt, o allseende Gud, o yttrandets Herre! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Uppenbare men Fördolde, o Osedde men Ryktbare, o Åskådare, sökt av alla! Du den Tillräcklige, Du den Helande, Du den Bestående, o Du som är den Bestående!

Jag vädjar till Dig, o Du som dräper de älskande, o nådens Gud för de onda!

O Tillräcklige, Jag vädjar till Dig, o Tillräcklige!

O Helare , jag vädjar till Dig, o Helare!

O Bestående, jag vädjar till Dig, o Bestående!

Du den evigt Bestående, o Du som är den Bestående!

Helgad vare Du, o min Gud! Jag bönfaller Dig vid Din givmildhet, varigenom Din frikostighets och nåds portar öppnades vida, varigenom Din helighets Tempel upprättades på evighetens tron; och vid Din barmhärtighet varigenom Du inbjöd allt skapat till Din frikostighets och Dina skänkers bord; och vid Din nåd varigenom Du svarade, i Ditt eget Jag med Ditt ord “Ja” på alla deras vägnar som är i himmelen och på jorden, i den stund då Din överhöghet och Din storslagenhet stod uppenbarad, i gryningens tid då Ditt herraväldes makt uppenbarades. Och återigen bönfaller jag Dig, vid dessa de skönaste av namn, vid dessa ädlaste och mest upphöjda egenskaper och vid Din mest upphöjda Åminnelse och vid Din rena och fläckfria skönhet, och vid Ditt fördolda ljus i den mest fördolda paviljongen och vid Ditt namn, iklätt bedrövelsens mantel var morgon och afton, att beskydda bäraren av denna välsignade skrift och vem som än läser den och vem som än träffar på den och vem som än går förbi det hus vari den finns. Bota då genom den, var och en som är opasslig, sjuk och arm från varje bedrövelse och trångmål, från varje avskyvärt lidande och kval, och vägled genom den vemhelst som åstundar att inträda på Din lednings stigar och Din förlåtelses och nåds vägar.

Du är sannerligen den Mäktige, den Alltillräcklige, den Helande, Beskyddaren, den Givande, den Medlidsamme, den Allfrikostige, den Allbarmhärtige.

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app