Currently reading prayer in Kiribati. Return to 日本語.

Ko noorai, au Uea, ma moau are e rairaki nakon karawan Am tituaraoi ao marawan Am bwain aakoi, ni bubai man bwaai ni kabane i Rarikim. I Butiiko, ni mimitongin Taain Am Kaotioti i aon Tiinai, ao ni korakoran ootan Tobibin Am raoiroi are e ootanako man rabin karawan Aram, are te Kakabwarai buure ao ni bwaina te atataiaomata nakoiu. Korobokiia i bukiu, ngkanne, n Am kainikoroboki ni mimitong baike a na karietataai rinanon Aram n aonaaban te karikibwai.

Buokai, au Uea, ni kaineti Nakoim, ao n ongoongo ni bwanaaia naake Ko tangiriia, ake mwaakan te aonaaba a tia n aki konaa ni kamamaraiia, ao tautaekan aaba nako a tia n aki konamaki n tauiia Mairoum, ao naake a tia n taku ngke a waaki Nakoim: “Bon Te Atua ara Uea, Ueaia ni kabaneiia ake i karawa ao ni kabane aika i aon te aonaaba.”

Bahá’u’lláh

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app