Currently reading prayer in Kiribati. Return to 日本語.

O Atuau, au Uea ao Au Mwatita! I a tia ni kamwawaai mai irouia au utu ao ni ukoukora Riroum bwa Nna inaomata man bwaai ni kabane ake a maeka iaon te aba ao n tauraoi n taainako ni butimwaea are e kakukurei i Matam. Anganai bwaai aika a raraoi n te aro bwa e na karikai n inaomata man bwaai nako ma ti Ngkoe, ao kataua nakoiu te tibwanga ae e mwaiti man Am tituaraoi ae akea tiana. Bon Ngkoe, ni koaua, Uean te tituaraoi ae akea tiana.

Te Báb

App icon
Bahá’í Prayers
Get the app
font
size
a
theme
Day
Night
font
Sans
Serif
share prayer
App icon
Bahá’í Prayers
Get the app